Avm Kamera Kayıtları Kaç Gün Saklanır

Avm Kamera Kayıtları Kaç Gün Saklanır?

Avm Kamera Kayıtları ne kadar süre saklanır?

Avm’ler günümüzde bir alışveriş merkezi olmaktan çok yaşam alanına
dönüşmektedir. Genellikle çocuklu ailelerin tercih ettiği avm’lerde de
güvenlik amaçlı kameralar bulunmaktadır.
Avm kamera kayıtları en az 30 gün süre ile saklanmaktadır.

Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik’te Güvenlik Hizmeti Başlıklı 19. Madde şöyledir: “ – (1) Alışveriş merkezinin otopark dahil her türlü bağlantı ve eklentileri ile giriş ve çıkışlarında 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde özel güvenlik hizmeti sağlanır.(2) Alışveriş merkezinde bebek bakım odası ve tuvalet gibi niteliği itibarıyla kayıt altına alınması uygun olmayan alanlar dışındaki ortak kullanım alanları kamera ile kayıt altına alınır ve bu kayıtlar en az otuz gün süreyle saklanır. Bu kayıtların saklanmasından alışveriş merkezi yönetimi sorumludur.”