Hastane Kamera Sistemleri

Hastane Kamera Sistemleri

Sağlık Kurumlarında Termal Kamera Uygulamaları

Hastanelerde termal kamera kullanımı ve avantajları

Lütfen Dikkat..

Ülkemizdeki coronavirüs salgını tehlikesi sebebiyle
termal kamera ürünlerine yoğun bir talep söz konusu.

Termal kameralar farklı alanlarda, farklı sektörlerde,
farklı amaçlar için tasarlanıyor,üretiliyor ve kullanılıyor.

Sağlık sektöründe de insan vücut sıcaklığını ölçmek için
tasarlanıp üretilmiş termal kameralar var. Bu termal kameralar
yaklaşık 30 ve 45 santigrat derece aralığında ölçüm yapan ve
yüksek ölçüm hassasiyetine sahip olmak zorunda olan cihazlardır.

Endüstride kullanılan termal kameralar ise yaklaşık
-20 santigrat derece ile 1200 santigrat derece arasında
ölçüm yapabilen cihazlardır.Ölçüm skalası çok geniş olduğu için
en kaliteli cihazlarda dahi yaklaşık (+,-) 2 santigrat derecelik
bir sapma söz konusudur.

Bu sapma değeri endüstriyel sektör kullanımlarında
belki mazur görülebilir bir sapma değeri olabilir ama
sağlık sektöründe bu sapma değeri kabul edilemez.

Sağlıklı bir insanın vücut sıcaklığını kabaca
36.5 – 37.5 santigrat derece arasında kabul edecek
olursak (sağlıklı bir kişinin vücut sıcaklığı da gün içinde
0.5 santigrat derece oynayabilir) termal kamera ölçümünde
2 santigrat derecelik artı ya da eksi yönde bir sapma
bize ateşi yüksek (hasta) bir kişiyi sağlıklı olarak
ya da tam tersi sağlıklı-vücut sıcaklığı normal olan
bir kişiyi yüksek ateşli (hasta) olarak gösterebilir.

O yüzden lütfen alacağınız termal kamera ürününün
kullanım amacına uygun olup olmadığına dikkat ediniz.

Güvenlik, ziyaretçiler ve personel de dahil olmak üzere
sürekli bir trafik akışı olan hastaneler gibi büyük ve açık
ortamlarda doğal olarak zorlayıcı bir faktördür.
Termal güvenlik kameraları çevresel güvenlik seviyesini
artırmak isteyen sağlık tesisleri için önemli bir araç olabilir.
Geçmişte, termal güvenlik uygulamaları birçok tesis için
çok maliyetli bir yöntemdi. Genellikle üst düzey görüntüleme
yöntemi olarak askeri ve değerli alanların gözetiminde kullanılan
termal kameralar, günümüzde erişilebilir fiyatları ve geniş uygulama
yelpazesi ile proaktif çözümler üreten bir güvenlik çözümü haline geldi.

Gizliliği ihlal etmeden etkili izleme

Hastaların izlenmesi söz konusu olduğunda, hastanın refahı kadar
gizlilik endişeleri de önemlidir. Termal görüntüleme ile sağlık
tesislerinde hasta mahremiyetini ihlal etmeyen güvenlik çözümleri uygulanabilir.

Hastane personeli, termal güvenlik ile hasta mahremiyeti
sorunlarına neden olabilecek ayrıntıları görmeden hastaları
izleyebilir. Termal görüntüleme ile analitiği birleştirerek,
olumsuz hasta davranışları veya düşme gibi kazalar durumunda
personel otomatik olarak bilgilendirilecek şekilde programlanabilir.
Bu etkili izleme teknikleriyle, hasta güvenliği sağlanırken
hasta mahremiyetine saygı gösterilebilir ve hastane personelinin
işlerini daha verimli bir şekilde yapabilmeleri sağlanabilir.

Enerji verimliliği

Termal kameralar güvenlik uygulamaları dışında binaların
ısıtma sorunlarını tespit ederek güvenli bir ısıtma sağlamak ve
enerji maliyetlerini azaltmak için de kullanılabilir.
Hastanelerde ısıtma sistemlerini verimli bir şekilde kullanmak,
hasta konforunu artırmanın yanı sıra hayati tehlikeye neden
olabilecek tıbbi sorunların önlenmesine yardımcı olabilir.
Termal görüntüleme, personelin problemleri daha iyi tespit
etmesine yardımcı olmak ve çözüm üretilmesini sağlamak için
sadece belirli bir alandan ziyade tüm bölgeler için
sıcaklık tahminleri sağlayabilir.

Programlanabilir analitik ile Yüksek güvenlik

Termal güvenlik kameralarda yanlış alarm olasılığı daha düşüktür,
bu da onları hastane gibi yoğun ortamlar için ideal kılar.
Teknolojinin güvenilirliği daha yüksek bir bakım düzeyine
ihtiyaç duyan hastalar için sürekli izleme sağlayabilir.
Termal güvenlik çözümleri yerleşik analitik ile programlanmış
bir hareketi veya sorunu tespit ettiğinde personeli uyarır.
Rahatsız edici davranışlar, kırık cam ya da çığlık gibi sesleri
olduğunda uyarı verilmesini sağlayan özel ses ayarları bile
programlanabilir. Birçok termal görüntüleme çözümü,
yerleşik yazılımın yanı sıra üçüncü taraf yazılımların da
kullanılmasına izin verir. Böylece sağlık sektöründe uzmanlaşmış,
özel analizler kullanılabilir.

Personel duyarlılığını artırma

Termal kameralar, belirli bölgeleri sürekli izleyebilmek için
gerek duyulan güvenlik görevlisi sayısını azaltabilir.
Analizler sayesinde, düşme gibi belirli eylemler olduğunda
personele anında haber verilebilir. Bu çözümler personelin
hastaları uzaktan izlemesini ve hızlı bir şekilde yanıt
verebilmesini sağlar. Termal görüntüleme çözümleriyle
sağlık hizmetleri personeli, işlerini daha iyi yapabilir ve
hastaların dinlenmesine olanak tanır.

Çeşitli kurumlar için faydalı

Termal güvenlik kameraları, sağlık ortamlarındaki çeşitli
uygulamalar için farklı montaj ekipmanlarıyla birlikte gelir ve
hatta gömme alanlara monte edilebilir. Psikiyatri birimlerinde
saldırhanlık belirtileri izlenerek, aynı zamanda gizliliklerinin
korunması sağlanabilir. Sağlık personeli neredeyse tüm etkinlikleri
tespit etmek ve uyarı bildirimlerini özelleştirmek için
kamera analizlerini programlayabilir.

Termal kameraların çalışması için ışık gerekmez ve kameralar
tam karanlık alanlarda bile çalışabilir. Hastaneler,
akıl sağlığı klinikleri, destekleyici yaşam tesisleri ve
huzurevleri için termal görüntüleme, personelin bir olaya
hemen müdahale etmesini sağlamak için geleneksel güvenlik
kameralarının ayrıntıları olmadan olayları tespit edebilir.

Termal görüntüleme gizliliğe saygı gösterirken hastanelerin
güvenliğini sağlama yeteneğiyle, sağlık hizmetlerinin en iyi
şekilde yapılmasına yardımcı olan çözümler sunabilir.

Dahua-Termal-Vücut-Sıcaklığı-Ölçüm-Sistemi-Broşür.pdf