Ozon Tedavisi Nedir

Ozon Tedavisi Nedir, Hangi Hastalıklarda Uygulanır?

Son yıllarda hastalıkların tedavisinde rutin yöntemlere
yardımcı olarak tercih edilen ozon terapisi, oksijenin ‌
triatomik ve kararsız bir formu olan ozon kullanılarak
uygulanır. Oksijen terapisi olarak da adlandırılan bu tedavi;
deri hastalıklarından enfeksiyon hastalıklarına kadar birçok
durumda hekimlerin önerileri doğrultusunda tedavi sürecinin
önemli bir kısmını oluşturabilir.

Ozon tedavisi nedir?

Ozon tedavisi hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır?

Ozon tedavisinin faydaları ve zararları nelerdir?

Ozon tedavisi nedir?

Oksijenli solunum yapan tüm canlılar için oksijen,
hayati bir önem taşır. Oksijen, tıpta tedavi amacıyla
iki farklı yöntemle kullanılabilir. Bunlardan ilki olan
normobarik oksijen, özellikle hastane kliniklerinde solunum
güçlüğünün yaşandığı akut durumlar veya ‌KOAH
(Kronik ‌Obstrüktif Akciğer Hastalığı) hastası bireylerde
kullanılan oksijen tedavisidir. İkincisi, yani ‌hiperbarik
oksijen ise atmosferden çok daha yüksek bir basınç altında
ve yüzde yüz oranında oksijen içeren ortamlarda uygulanan
tedavi yöntemidir. Normalde havada yaklaşık olarak %21 oranında
oksijen bulunur. Ozon terapisi esnasında yüksek basınç altında
yüzde yüze kadar çıkarılan oksijen oranı sayesinde plazma
içerisinde çözünen oksijen miktarı arttığından çevre dokulara
ulaşan oksijen de artar. Bu sayede damar hastalıkları başta olmak
üzere birçok hastalığın tedavisi mümkün hale gelir.

Ozon tedavisi hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır?

Oksijen terapisi veya diğer adı ile ozon tedavisi,
birçok hastalıkta yardımcı tedavi yöntemi olarak sıklıkla
tercih edilmektedir. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

Dolaşım Bozuklukları

Ozon tedavisinin en sık kullanıldığı hastalık, dolaşım
bozukluklarıdır. Özellikle diyabet hastası bireylerde görülen
ayak bölgesinde uyuşma, karıncalanma, üşüme ve ağrı gibi
rahatsız edici sorunlar hastalığın yol açtığı dolaşım
bozukluğundan kaynaklanır. Bu hastalarda dolaşım bozukluğunun
yol açtığı etkiler ‌hiperbarik oksijen tedavisi ile büyük oranda
önlenebilmektedir.

Kanser

Kanser hastalarında tamamlayıcı tedavi olarak tercih edilebilen
yöntemlerden bir tanesi ozon tedavisidir. Bağışıklık sisteminin ‌
aktivasyonunu artıran ve kanserle savaşan hücrelerin üretimini
destekleyen oksijen terapisi, vücudun genel direncine olumlu yönde
katkı sağlayarak kanser tedavisine yardımcı olur. Aynı zamanda
zindelik vermesi sebebiyle kemoterapinin olumsuz etkilerinin
azaltılmasında da önemli rol oynar.

Göz Hastalıkları

Özellikle yaşlılığa bağlı olarak damarların yapısında meydana
gelen bozulmalar sonucu optik sinirler ve retinada hasarlar oluşur,
bu da göz hastalıklarına sebebiyet verir. Bu gibi durumlarda
uygulanan ozon tedavisi, dolaşımdaki aksaklıkların önüne
geçilmesine yardımcı olur. Tedavinin hastalığın gerilemesini
sağlayıp sağlamadığı konusundaki çalışmalar yetersiz kalsa da,
göz hastalıklarının ilerleyişini önemli ölçüde önlediği
bilimsel araştırmalarla desteklenmektedir.

Bakteri ve Mantar Enfeksiyonları

Mantar ve bakterilerin üremesini engelleyici özelliği sebebiyle
uzun süredir suların arıtılmasında kullanılan ozon, bu ajanların
sebep olduğu hastalıkların tedavisinde de başarıyla uygulanmaktadır.
Özellikle ayak bölgesinde oluşan mantar hastalığında
oksijen tedavisi uygulanarak inatçı enfeksiyonların önüne geçilmesi
mümkün olabilmektedir.

Yukarıda belirtilen hastalıkların haricinde oksijen terapisi;
romatizma, artrit, yatak yaraları, kolit ve ‌proktitis gibi
bağırsak enfeksiyonları, vurgun, ‌herpes ‌simplex ve ‌herpes ‌
zoster virüslerinin sebep olduğu hastalıklar ve karaciğer
‌enflamasyonları gibi birçok hastalığın tedavisinde tamamlayıcı
tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca ‌anti-aging
olarak da bilinen yaşlanma karşıtı bazı terapilerde de
ozondan yararlanmak mümkündür.

Ozon tedavisinin faydaları ve zararları nelerdir?

Ozon tedavisi, dokulara ulaşan oksijen miktarının büyük ölçüde
arttırılmasını sağlaması sebebiyle tıbbın birçok farklı alanında
tercih edilmektedir. Hekimin önerileri doğrultusunda uygulandığı
takdirde rutin tıbbi tedavinin sonuçlarına herhangi bir etkisinin
bulunmaması bu tedavi yönteminin en büyük artılarından bir tanesidir.
Medikal ozon, uygun şekilde uygulandığı takdirde etkili, pratik,
hızlı, tamamen güvenli ve ucuz bir tedavi türüdür.

Ozon terapisi uygulamasının yapıldığı ortamlarda oksijenin yanıcı
bir element olduğu göz önünde bulundurularak gerekli önlemler
alınmalıdır. Tedavinin en önemli riski ‌hipoventilasyon,
yani akciğerlerde temiz hava ile kirli hava değişiminin yeterli
oranda yapılamaması durumuna bağlı olarak plazma karbondioksit
oranının artmasıdır. Bu durumun önüne geçmek için özellikle
akciğer hastalığı bulunan bireylerde doz ayarlaması iyi yapılmalıdır.
Ozon tedavisinin sınırlı sayıda bireyde görülen yan etkilerinden
birkaçı ise basınca bağlı olarak orta kulakta travma oluşumu,
görme bozukluğu, kapalı ortamda yapılan tedavi nedeniyle klostrofobi
(kapalı alan fobisi) sorununun ortaya çıkması ve nefes alırken ağrı oluşumudur.

Sonuç olarak oksijen terapisi, alanında uzman hekimlerce kurallara
uygun olarak uygulandığı takdirde birçok hastalığın tedavisinde
başarı oranını arttıran, yan etkileri oldukça sınırlı olan ve
tüm yaş gruplarında güvenle uygulanabilen yenilikçi bir tedavi yöntemidir.

Ozonlu Modüler Dezenfeksiyon Kabini

Bu ürün dış ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Ozon, oksidasyon gücü yüksek bir gaz olması nedeniyle,
dezenfeksiyon amacıyla özellikle son yıllarda yaygın
bir şekilde kullanılmaktadır. Hammaddesi oksijen olan ozon gazı,
tek doğal dezenfektandır. Ozon gazının dezenfeksiyon etkisi,
aynı şartlar altında klordan 3125 kat daha fazladır.

Yeni ürünümüz olan ozonlu dezenfeksiyon kabinimiz
tüm vücut dezenfeksiyonu sağlar. Yeni bir ortama girerken
tüm vücudu dezenfekte eder, bu kabini kullanırken herhangi
ek koruyucu kıyafet giyilmesine gerek yoktur.
Dezenfekte edilirken sıvı püskürtülmez, gaz halindeki
ozon püskürtülür, sağlığa zararlı değildir.
Tamamen yerli sermaye, yerli mühendislik, yerli tasarım ve
yerli üretimdir.

AVANTAJLARI

Günlük Kıyafetlere Tamamen Uygun

Dezenfeksiyon sırasında herhangi bir sıvı püskürtülmez.
Dezenfeksiyon sırasında havadan üretilen ozon gazı kullanılır.
Günlük kıyafetlerle gönül rahatlığı ile kullanılabilir.

Operatöre İhtiyaç Yoktur

Ürünümüz insan hareketine duyarlıdır ve herhangi bir
ek kimyasal kullanılmadığından tamamen otomatiktir.
Operatöre ihtiyaç yoktur.

Herhangi Bir Hammaddeye İhtiyacı Yoktur

Ozon gazı, yerinde üretilip, yerinde kullanılır.
Dezenfeksiyon kabini sadece hava ve elektrik enerjisi kullanır.

Herhangi Bir Zehirli Atık Bırakmaz

Diğer yöntemlerin aksine ozon dezenfeksiyon sistemi,
herhangi bir zehirli atık bırakmaz. Ozon 20 dakika içinde
oksijen moleküllerine dönüşür.

En Etkili Dezenfeksiyon Yöntemidir

Ozon şuana kadar keşfedilmiş en oksitleyici maddedir,
tüm patojenlere (virüs, bakteri, küf) istisnasız etki eder ve
100%’e yakın öldürme oranı vardır. Bakteri, virüs ve küflerin
kılıflarına saldırarak; hücre sitoplazmasını dağıtır.
Geriye atık olarak sadece oksijen ve karbondioksit kalır.