Sabit Hat Numara Taşıma

Sabit Hat Numara Taşıma Nedir?

Sabit hat numara taşıma, sabit telefon numaranızın değişmeden
mevcut operatörünüzden farklı bir operatöre taşınması işlemidir.
Sabit hat numara taşıma işlemi ile hizmet alınan mevcut operatörünüzle
ticari ve fiziksel bağlantınız tamamen kesilecek,
numaranız taşınan operatörden hizmet verir duruma geçecektir.

Numaranızı Telser Telekom’a Taşımanın Avantajları

Sahip olduğunuz numaranız değişmeden ve
lokasyon bağımlılığı olmadan kullanabilirsiniz.

Numara taşımanın herhangi bir taşıma, kurulum ve
abonelik ücreti yoktur. İlk kullanım maliyeti sıfırdır.

Aylık sabit ücret uygulaması yoktur.
Tamamen ücretsiz bir servistir.

Numaranızı taşımanızla birlikte eski operatörünüze olan
tüm fiziksel ve ticari bağlantınız kesilir.
Dolayısıyla eski operatörünüz artık hiçbir şekilde
faturalama yapamaz ve eski operatörünüzün
lokasyonunuza gelen telefon hattı kesilir.

Taşıdığınız tek bir numara üzerinden eş zamanlı
sınırsız çağrı alabilirsiniz.
(İnternet bant genişliğinize bağlı olarak.)

Farklı projeleriniz için birden fazla numara taşıyabilirsiniz.
Taşıdığınız numaralar aranan numaranız bilgisi eşliğinde (CLD)
mevcut hesabınıza yönlendirilir. Böylelikle santralinizde
aranan numaranıza göre senaryolar oluşturabilir,
santralinizde birden fazla proje çalışabilirsiniz.

Numaranızı Telser Telekom ’a taşıma süreci içerisinde
kesinlikle kesintiler oluşmamaktadır.

Ücretsiz telesekreter servisi

Taşıdığınız numarayı istediğiniz mobil veya sabit numaraya yönlendirme.